Beste lezer,
Amsterdam maart 2014

 

Dit voorjaar 2014 ben ik “NOORTZAAK” gestart, een onderneming, die zich (1) wil profileren als integraal werkend architectenbureau (IWA), zich in eerste instantie richt op renovatie- en restauratieprojecten en tegelijk zoekt naar de combinatie met nieuwbouw. Noortzaak wil zich (2) ook inzetten als coach voor (net afgestudeerde) studenten bouwkunde en (3) expertise delen met ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Zie bij “vrijwilligerswerk” .

In mijn 37 jaar ervaring, waarvan ruim 32 jaar als architect/ MT lid bij HM architecten in Amsterdam, heb ik vele en veelzijdige haalbaarheidsstudies, nieuwbouw-, renovatie- en restauratieprojecten gerealiseerd. In de loop van de jaren werden de projecten groter en werd mijn rol steeds meer die van procesarchitect, die in teamverband samenwerkt en afstemming zoekt met de andere ontwerpers en bouwkundigen. Door die regisseursrol kon ik,  naast het begeleiden van het ontwerpwerk, mijn aandacht eveneens richten op die andere aspecten die van een ontwerp méér dan alleen een mooi en goed gebouw maken. Ik verdiepte mij in de manier van gebruik, wilde weten welke vraag er precies leeft bij de opdrachtgever en/of gebruiker en hoe dit zich weer verhoudt met de randvoorwaarden vanuit de overheid. Ik droeg bouwkundige oplossingen en alternatieve indelingsmogelijkheden aan. Maar ik verdiepte mij even zo goed in de constructie, W & E installaties, ICT, duurzaamheid, het interieur, kleurgebruik t/m bijvoorbeeld de maaiveldinrichting.  Al die onderwerpen behoeven aandacht en moeten m.i. evenwichtig en optimaal op elkaar worden afgestemd. En voor al die onderwerpen geldt ook dat ze zich moeten meten met een vooraf opgesteld financieel kader. Door dit onderwerp al vroeg in het proces een rol te laten spelen en te beslissen op basis van argumenten, voorkom je veel teleurstellingen achteraf. Met al deze opgedane kennis kan ik nu vrijer handelen en anticiperen op de vraag. Daarin schuilt dan ook de kracht van NOORTZAAK.

NOORTZAAK onderscheidt zich door een integrale en persoonlijke aanpak. Met de deskundigen van toen, wordt nog steeds kennis gedeeld en nauw samengewerkt. Soms in de rol van regisseur, soms als lid van een ontwerp- of bouwteam, al naar gelang de vraag. Maar soms is een gesprek met de benen op tafel al genoeg. Wanneer je bijvoorbeeld een second opinion nodig hebt, of de (on)mogelijkheden wilt bespreken van de indeling van je huis, zorginstelling, kantoor of werkplek.
Misschien kom je door het lezen van dit stuk met een idee waarmee ik verder kan. Interessanter zou het zijn wanneer, door jouw idee met het mijne te combineren, de basis gelegd wordt voor een mogelijke samenwerking op termijn. Ik stel het op prijs wanneer je mij belt of mailt voor een afspraak.

Op de volgende pagina’s presenteer ik een willekeurige greep uit projecten waar ik de voorgaande jaren aan heb gewerkt. Allemaal werk uit de periode bij HM architecten Amsterdam (zie www.hm.nl ). Het geeft een beeld van de variëteit van de onderwerpen waar ik mee bezig ben geweest. In de komende maanden hoop ik deze bladen uit te kunnen breiden met werk van NOORTZAAK. Op dit moment ben ik bezig met woningbouwprojecten in Leimuiden, Monnickendam, Heerhugowaard en Reeuwijk. Een hospice in de Nieuwe Wetering en een school in de Bijlmer. Ook lopen er contacten over een kantoor met bedrijfshal in China.

Ir. Maarten van Noort BNA
Stade de Colombes 15
1098 VS Amsterdam
M: 06 1999 06 40
E: maarten@noortzaak.nl
Bezoek ook mijn Linkedin